Dòng Sự Kiện

CƠ CẤU TỔ CHỨC


Thông tin về tổ chức bộ máy, liên hệ Ủy ban nhân dân xã Phú Điền

* Giới thiệu chung:

Ủy ban nhân dân xã Phú Điền là chính quyền địa phương ở xã do Hội đồng nhân dân xã bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười.

* Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã Phú Điền:

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

* Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã Phú Điền:

Ủy ban nhân dân xã gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên thuộc chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã và Trưởng Công an xã.

- Trụ sở chính: Ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.965799; 02773 965 111; Fax: 02773.965799

- E-mail: xaphudien@dongthap.gov.vn

- Địa chỉ Facebook:

- Ảnh trụ sở của cơ quan/đơn vị: (nếu có)

+ Ông Trương Thanh Hợp, năm sinh: 1982, dân tộc: Kinh, quê quán: ấp Mỹ Nam, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, trình độ chuyên môn: Đại học nông học, trình độ lý luận chính trị: cao cấp, chức vụ: Bí thư - Chủ tịch UBND xã Phú Điền, số điện thoại: 0916591003, e-mail: truonghop@gmail.com.

+ Ông Võ Đăng Khoa, năm sinh: 1983, dân tộc: Kinh, quê quán: ấp Mỹ Tân,  xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, trình độ chuyên môn: Đại học hành chính, trình độ lý luận chính trị: cao cấp,

chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Phú Điền, số điện thoại: 0839795696; e-mail: vodangkhoa1983@gmail.com.

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1970, dân tộc Kinh, quê quán: xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, trình độ lý luận chính trị: Trung cấp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Phú Điền, số điện thoại: 0917939747, e-mail: nguyentuyetphudien@gmail.com.

ĐẢNG ỦY XÃ PHÚ ĐIỀN

- Ông Trương Thanh Hợp, Bí thư Đảng ủy.

- Ông Ngô Văn Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy.

- Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐIỀN

- Ông Ngô Văn Khiêm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

- Ông Nguyễn Ngọc Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ

- Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

- Ông Bùi Văn Giúp, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM XÃ

- Ông Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam xã.

- Ông Nguyễn Hoàng Thiện, Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam xã.

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM XÃ

- Ông Ngô Văn Phúc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã.

- Ông Nguyễn Nhật Minh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã.

ĐOÀN THANH NIÊN XÃ

- Ông Ngô Văn Chinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh xã.

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh xã.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM XÃ

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã.

- Bà Bùi Thị Thuận, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã.

HỘI KHUYẾN HỌC - CỰU GIÁO CHỨC

- Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học – Cựu giáo chức xã.

- Bà Phan Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học – Cựu giáo chức xã.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

- Ông Ngô Văn Chinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.

- Ông Trương Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

- Ông nguyễn Ngọc Hưởng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã.

- Ông Huỳnh Tấn Tài, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã.

CÔNG AN XÃ

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ ĐIỀN
Cơ quan chủ quản: UBND xã Phú Điền
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Tuyết
Trụ sở: ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.965.111      Email: phudien.htm@dongthap.gov.vn