Dòng Sự Kiện

GIỚI THIỆU

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN XÃ PHÚ ĐIỀN

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

- Xã Phú Điền nằm phía Đông Nam của huyện Tháp Mười, cách trung tâm huyện khoảng 10 km; có vị trí địa lý: phía Bắc giáp xã Đốc Binh Kiều; phía Nam giáp xã Thanh Mỹ; phía Đông giáp xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; phía Tây giáp xã Láng Biển. Diện tích tự nhiên là 4.590 ha; trong đó, diện tích đất sản xuất 3.957 ha, được chia thành 04 ấp (ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Tân, Mỹ Phú, Mỹ Điền). Toàn xã có 3.243 hộ, với 12.546 nhân khẩu (Nam: 6.309, Nữ: 6.227), số người  trong độ tuổi lao động chiếm 78%.

- Ngày 06 tháng 3 năm  1984 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 36-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp (giải thể 4 xã Mỹ Hoà, Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Thanh Mỹ để thành lập 6 xã và một thị trấn mới là xã Mỹ Hoà, xã Tân Kiều; xã Đốc Binh Kiều, xã Phú Điền, xã Thanh Mỹ, xã Mỹ An thị trấn Mỹ An).

- Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Điền luôn chung tay đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để xây dựng xã nhà ngày càng phát triển, từ một xã khó khăn nay trở thành xã có nhiều tìm năng về phát triển kinh tế trong sản xuất nông nghiệp và phát triển thương mại dịch vụ và được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ PHÚ ĐIỀN NĂM 2022

- Triển khai sản xuất 3 vụ lúa trong năm là 11.765,79 ha, đạt 100% kế hoạch năm, thu hoạch năng suất bình quân 7 tấn/ha, tổng sản lượng lúa cả năm trên 82.000 tấn. Việc cải tạo vườn tạp và chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây ăn trái từ đầu năm đến nay được 27,98 ha (Mỹ Phú: 8,06ha; Mỹ Điền: 3,52ha; Mỹ Tân: 16,4ha) nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái 745,1ha. Triển khai đăng ký VietGap cho 30 hộ dân trồng sầu riêng trên địa bàn xã diện tích 30 ha.

- Hoa màu: duy trì 13 ha gồm dưa leo, bầu, mướp, ớt hoa màu khác … giá bán ổn định ở mức cao người dân sản xuất có lãi.

- Chăn nuôi: tổng đàn gia súc 1.413 con, gia cầm 58.084 con([1]), diện tích nuôi thủy sản duy trì 27 ha, gồm nuôi ếch kết hợp với cá.

- Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, đặc biệt là sau khi sửa chữa nâng cấp Nhà lồng chợ, cụm dân cư và hệ thống giao thông nông thôn. Tuy nhiên việc sản xuất kinh doanh của người dân ở mức độ nhỏ lẻ, chưa mạnh dạng phát triển loại hình doanh nghiệp. Toàn xã có trên 529 cơ sở mua bán, kinh doanh, dịch vụ phi nông nghiệp, 13 doanh nghiệp, 01 tổ tách vỏ hạt điều, 20 vựa mít, 01 HTX, 12 tổ hợp tác, 01 Hội quán, 01 tổ may gia công, 01 cơ sở đan sản phẩm từ lục bình tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở nông thôn.

- Thực hiện, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi ngân sách Nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật. Tổng thu ngân sách 8.181.666.000 đồng đạt 79% dự toán. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn 346.442.000 đồng đạt 51,3%([2]). Chi ngân sách 4.266.000.000 đồng đạt 41,60% dự toán. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình trên địa bàn([3]) đảm bảo thời gian kế hoạch.

- Về văn hóa – xã hội: chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, sửa chữa đảm bảo cho học sinh yên tâm học tập; công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt; chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ và kịp thời; giải quyết việc làm vượt kế hoạch. Hoạt động thông tin – truyền thông được tăng cường, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển, đi vào thực chất.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC) luôn được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã quan tâm, kịp thời giải quyết những vướng mắc, yêu cầu của người dân.Thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 – 4  tại bộ phận một cửa. Công tác tiếp dân luôn đảm thường xuyên, việc giải quyết đơn thư tranh chấp trong dân được thực hiện đúng quy định.

- Công tác tuyển quân được cấp uỷ quan tâm lãnh đạo chặt chẽ, các bước thực hiện theo đúng quy trình, trong bình nghị đảm bảo công bằng, dân chủ, khách quan, đảm chỉ tiêu về số lượng và đạt yêu cầu về chất lượng.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, các vụ việc xảy ra đều được xử lý kịp thời.

- Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hiện nay xã đạt 11/19 tiêu chí còn 08 tiêu chí chưa đạt: (tiêu chí số 05 Giáo dục; tiêu chí số 06 Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông; tiêu chí số 10 Thu nhập; tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí  số 14 Y tế; tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 Chất lượng môi trường sống.  

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ ĐIỀN
Cơ quan chủ quản: UBND xã Phú Điền
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Tuyết
Trụ sở: ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.965.111      Email: phudien.htm@dongthap.gov.vn