Dòng Sự Kiện

Đảng bộ xã Phú Điền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Ngày xuất bản: 25 thg 3 2024 08:51 Lượt xem: 5

Năm 2023 Đảng bộ xã Phú Điền là một trong 7 tổ chức Đảng cơ sở của huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đạt được thành tích này, trong thời gian qua, Đảng bộ xã Phú Điền đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo xây dựng các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương phát động, góp phần xây dựng xã Phú Điền đạt xã NTM nâng cao năm 2023.

Đảng bộ xã Phú Điền hiện có 11 chi bộ trực thuộc với 296 đảng viên. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Phú Điền luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Nói về giải pháp xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Bí thư Đảng bộ xã Phú Điền – Trương Thanh Hợp cho biết: “Năm 2023, Đảng bộ xã Phú Điền được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để đạt được kết quả này, Đảng bộ lãnh đạo các chi bộ sinh hoạt phải đúng theo hướng dẫn 22 của Ban tổ chức Tỉnh ủy. Hiện nay đang thực hiện chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt. Trong quá trình triển khai thực hiện, từng Đảng viên hiểu và biết được vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, chủ trương tại địa phương. Cụ thể như thực hiện tập trung cho nông thôn mới nâng cao, qua đánh giá 100% Đảng viên đều chấp hành và thực hiện với vai trò là tiên phong đi đầu, bên cạnh đó cũng có vận động gia đình, người thân thực hiện những chủ trương, chính sách của địa phương. Chính vì thế phát huy được hiệu quả, xuất phát từ vai trò của người Đảng viên”

Trong quá trình điều hành thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết của Đảng bộ, cấp ủy luôn bám sát vào quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua do địa phương phát động. Đối với các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy xã, kịp thời xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn ấp phù hợp với điều kiện thực tế, phân công đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là quan tâm các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Phú xã Phú Điền – Nguyễn Văn Dầu cho biết: “Hàng tháng trong các kỳ sinh hoạt, quán triệt cho Đảng viên luôn chấp hành tốt thì chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện các quy định trên địa bàn ấp. Tiếp theo là lãnh đạo vận động tuyên truyền người dân phát triển kinh tế, chuyển đổi các mô hình làm ăn có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân, quan tâm đến thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, phân công Đảng viên vận động hộ gia đình thực hiện tốt về nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian qua thì cũng được đông đảo bà con dân tin tưởng, hưởng ứng. Đảng viên là luôn luôn Chấp hành thực hiện tốt theo các quy định của chi bộ đã đặt ra” Là một đảng viên nông dân, ông Nguyễn Văn Lùng luôn nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình, phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ cũng như tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đảng viên Nguyễn Văn Lùng, chi bộ Ấp Mỹ Phú xã Phú Điền cho biết: “Hàng tháng sinh hoạt chi bộ, được quán triệt các mặt công tác của địa phương cũng như vai trò của một người đảng viên tích cực xây dựng NTM, vận động gia đình, bà con chòm xóm thực hiện các chương trình của địa phương, tích cực xây dựng NTM của xã để hoàn thành NTM nâng cao, chuyển đổi mô hình trồng cây ăn trái có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong vai trò người đảng viên luôn luôn tích cực, gia đình tiên phong đi trước. Qua những phong trào, nổi lên những mô hình rất hiệu quả, nâng cao được đời sống cho bà con, kinh tế của địa phương ngày càng phát triển, đời sống của bà con ngày càng nâng cao cả tinh thần lẫn vật chất”

       Trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy xã đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể trong thực hiện xây dựng NTM nâng cao, xã Phú Điền huy động nguồn lực trên 175 tỷ đồng, trong đó có trên 55 tỷ đồng do nhân dân đóng góp bằng nhiều hình thức để xây dựng NTM nâng cao tại địa phương. Riêng lĩnh vực giao thông xã đã thực hiện duy tu sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến lộ giao thông trên địa bàn với tổng kinh phí trên 88 tỷ đồng. Trong đó: nhân dân đóng góp (hiến đất, hoa màu, ngày công lao động) được quy đổi thành tiền mặt là 21 tỷ 500 triệu đồng. Hiện tại hệ thống giao thông đường trục xã, liên xã, đường chục ấp, liên ấp được cứng hóa 100%, xã vận động nhân dân thực hiện các công trình thắp sáng đường quê, trồng cây xanh, làm hàng rào cổng ngõ khang trang, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Qua đó đã góp phần làm cho xã Phú Điền hôm nay thay đổi về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2023 đạt trên 68 triệu 700 ngàn đồng/người/năm, so với năm 2017 tăng trên 31 triệu đồng/người/năm, giúp tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của xã giảm còn tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,92%, năm 2023 xã Phú Điền được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ xã Phú Điền tiếp tục phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp với sản xuất hàng hóa. Chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Tăng cường công tác chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu xây dựng Phú Điền đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Bt: Nguyễn Thu

Nguồn: https://www.facebook.com/TrangHuyenThapMuoi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ ĐIỀN
Cơ quan chủ quản: UBND xã Phú Điền
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Tuyết
Trụ sở: ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.965.111      Email: phudien.htm@dongthap.gov.vn