Dòng Sự Kiện

Diễn tập chiến đấu xã Phú Điền trong khu vực phòng thủ năm 2023

Ngày xuất bản: 4 thg 10 2023 07:47 Lượt xem: 21

Ngày 26/9/2023, Ban Tổ chức diễn tập xã Phú Điền tổ chức Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2023.

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: Chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đầu cao. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu, điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 là Thực hành chiến đấu, có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Đợt diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong việc chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, phát huy vai trò tham mưu của các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong xây dựng và hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh; kiểm tra trình độ huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang.

Nguyễn Thu - Hình: Hoàng Kha

Nguồn: https://www.facebook.com/TrangHuyenThapMuoi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ ĐIỀN
Cơ quan chủ quản: UBND xã Phú Điền
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Tuyết
Trụ sở: ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.965.111      Email: phudien.htm@dongthap.gov.vn